KARRI RINNE

Tanssinopettaja, urheilufysioterapeutti ja urheiluhieroja

Karri Rinne on kilpatanssin ammattilainen. Hän on suorittanut Suomen tanssiurheiluliiton (STUL) valmentajatutkinnon sekä Suomen tanssiopettajienliiton (STOL) valmentajatutkinnon.Tanssivalmentajana hyödynnän vahvaa biomekaniikan ja anatomian tuntemustani. 20-vuotisen tanssiurani aikana olen kokeillut paljon erilaisia tyylejä tehdä asioita. Siitä johtuen olen avoin erilaisille tavoille tehdä ja oppia ja uskon että, saan jokaisen tanssijan iästä, tasosta tai sukupuolesta riippumatta kehittymään löytämällä hänelle sopivan tavan tehdä asioita.
Olen erikoistunut vakiotansseihin ja opetan niitä aina E-luokasta A-luokkaan saakka. Opetan myös latinalaistansseja E- ja D-luokissa.

Fysioterapia ja urheiluhieronta

Olen tanssiopettajuuden lisäksi koulutukseltani fysioterapeutti ja urheiluhieroja. Fysioterapeuttina olen erikoistunut tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn. Tuki- ja liikuntaelinfysioterapialla tarkoitetaan mm. luuston, nivelten, nivelsiteiden, jänteiden ja lihasten vaivoista johtuviin kipuihin tai toimintakyvyn ongelmiin keskittyvää fysioterapiaa. Tuki- ja liikuntaelimistön oireet voivat alkaa tapaturman jälkeen tai kehittyä vähitellen esimerkiksi kehon virheellisen kuormituksen seurauksena. Myös ikääntyminen ja erilaiset sairaudet lisäävät tuki- ja liikuntaelin vaivojen riskiä.
Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia alkaa perusteellisella fysioterapeuttisella tutkimuksella, joka luo perustan fysioterapian sisällölle. Fysioterapiassa pyritään löytämään syitä ongelmien syntymiseen, lievittämään jo syntyneitä oireita sekä antamaan asiakkaalle eväät samankaltaisten oireiden ennaltaehkäisyyn tulevaisuudessa. Tuki- ja liikuntaelinfysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, teippaukset, fysikaalinen ja manuaalinen terapia, sekä painokevennetty harjoittelu.

Urheilija ja aktiivinen liikunnan harrastaja kuormittaa kehoaan äärimmilleen säännöllisen harjoittelun myötä. Toistuva ja kova fyysinen harjoittelu asettaa lihaksille ja nivelillä erikoisvaatimuksia ja riski liialliselle rasitukselle ja vammojen syntymiselle lisääntyy. Urheilufysioterapeutilla on tärkeä rooli vammojen ennaltaehkäisyssä ja harjoittelusta palautumisen optimoimisessa.
Urheilufysioterapeuttina pyrin ehkäisemään vammojen syntymistä, mutta autan liikuntavammojen hoidossa ja kuntoutuksessa. Lisäksi teen mm. lihastasapainomittauksia, toimintakykyarvioita ja yksilöllisiä harjoitusohjelmia.
Palvelen kaikkia liikkujia huippu-urheilijoista harrastajiin ja junioreista senioreihin. Minulla on monipuolinen kokemus eri lajien urheilijoiden hoitamisesta. Tietoa ja taitoa on kertynyt niin vammojen hoidosta, kuntoutuksesta kuin ennaltaehkäisemisestäkin.

Urheiluhieronta on lihaskudosten käsittelyä, joka mm. tehostaa aineenvaihduntaa ja vilkastuttaa verenkiertoa iästä riippumatta. Urheiluhieronta rentouttaa jännittynyttä lihasta, palauttaa kovasta harjoittelusta ja sillä on positiivisia vaikutuksia stressiin. On todettu, että urheiluhieronta vähentää harjoittelun jälkeen lihasten arkuutta ja turvotusta.
Tyypillisin urheiluhierontaa vaativa vaiva on niska- ja hartiakipu. Niska- ja hartiakipu on melko tavallinen vaiva yli 30-vuotiailla, josta kärsii silloin tällöin noin kolmasosa ihmisistä. Niska- ja hartiakivun tavallisin syy on hyvänlaatuinen niskan ja hartioiden lihasjännitys. Usein stressi ja henkiset syyt pahentavat kipuaistimusta ja lihasjännitystä. Kivun ohella niska- ja hartiaseudun ongelmina voi olla toiminta- ja työkyvyn heikkeneminen ja esim. pään liikeratojen rajoittuminen. Samanaikaisesti vaikuttavia syitä voi olla useita, ja aina kivun tarkkaa syntytapaa ei saada selville. Niskaa kuormittavat liikkeet ja työasennot lisäävät niska-hartiakivun riskiä.
Olen opiskellut myös ostepatiasta tuttuja manuaalisen tekniikan taitoja joilla voidaan lievittää kiputiloja.